LOST&BORN – COLLECTION 2013

Dress design by Jana Mikešová
Accessories/ Belts : Lucie Miklóšová
Photographer: Angelina Nga Le
Make-up: Dan Draginov
Models:Adéla Šponerová, Žaneta Císařová
PR and Marketing :Denisa Jandová, Pavlína Louženská
Jsou dny…
…kdy jsem zranitelná, potřebuji ochránit a hledám úkryt a bezpečí.
…kdy musím být silná, hledám prostor, kam zmizím.
..kdy chci být někým jiným.
Bod ( pře )rodu se potom stává bodem zrodu.Nové identity,
nového pocitu
Inspirace malbami MgA.Michaely Maupicové a ruční práce vytváří dokonale propletené plédy,vesty,svetry a drhané šaty.
Moderní přístup k tradiční technice je startovacím bodem i finálním
produktem.
There are days…
..when I am vulnerable, when I need to be protected
and I seek shelter and safety.
.. when I have to be strong and I look for any place where I can disappear
… when I want to be someone different.
The point of (re)birth then becomes the point of birth. New identity, new feeling.
Inspirations from the paintings of MgA.Michaela Maupicová and handmade work create perfectly plaited shawls, waistcoats, cardigans and macramé dresses.
A modern approach to a traditional technique is a good starting point.
Reklamy